Arkant
Wij geven mensen mogelijkheden in de markt en
wij bieden de markt mensen met mogelijkheden.

In samenwerking met werkgevers in de regio zorgen wij ervoor dat mensen ook buiten onze eigen bedrijven, in een reguliere arbeidsomgeving, kunnen leren en werken. Wij geven daarbij de persoonlijke begeleiding die nodig is om de mensen goed te laten functioneren.
Wij versterken de regionale arbeidsmarkt door werkgevers en voor hen geschikte medewerkers bij elkaar te brengen. We doen dit op basis van maatwerk voor beide partijen. We werken vanuit de visie dat ieder mens talenten bezit en kansen verdient om als volwaardig werknemer te kunnen participeren op de arbeidsmarkt én vanuit de overtuiging dat wij door onze professionele aanpak de arbeidsmarkt waardevolle arbeidskrachten leveren.

Arkant is een professionele partner voor werkgevers en werknemers.
Het is een actieve organisatie die zich richt op arbeid in brede zin. Of het nu gaat om het vervullen van een vacature of om het vinden van passend werk (bijvoorbeeld met een IRO), om re-ntegratie van zieke werknemers of om detachering van individuen of groepen. Arkant geeft helder advies en biedt goede ondersteuning.

Voordelen voor werkgevers:
- gemotiveerde kandidaten
- afdekking van bedrijfsrisico's
- flexibele contracten
- loonkostensubsidie
- beperkte administratie
- mogelijkheid tot proefplaatsing
- professionele ondersteuning en begeleiding

Toch liever vast personeel? Arkant kan uw lopende vacatures door middel van Begeleid Werken op professionele wijze invullen. Voorbeelden hiervan leest u in de Arkrant

Contact: info@arkant.nl